Zwiekszą eksport węgla na rynki azjatyckie

Rosyjski eksport węgla na rynki azjatyckie będzie sukcesywnie wzrastał i przeważał będzie nad eksportem na rynki europejskie.