Związki skarżą się do NIK-u na przekształcenia w energetyce

Organizacje związkowe z grupy PGE i Tauron wystosowały list do Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z wnioskiem o zbadanie zasadności powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).