Związki mają być na bieżąco informowane o przebiegu notyfikacji umowy dla górnictwa

Związki i przedstawiciele rządu zdołali uzgodnić w czwartek 22 kwietnia treść umowy społecznej, określającej szczegóły transformacji górnictwa węgla kamiennego. Parafowanie dokumentu nastąpi w środę 28 kwietnia, a ostateczne podpisanie umowy możliwe będzie po zaakceptowaniu jej treści przez organy statutowe central związkowych. Później związki mają być na bieżąco informowane o przebiegu prac w zakresie notyfikacji.