Wokół górnictwa może zniknąć nawet 76 tys. miejsc pracy

Chcemy włączyć głos z sektora okołogórniczego do projektowania różnych instrumentów, jak krajowy program sprawiedliwej transformacji czy Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji – zapowiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.