W Libiążu znalazły się pieniądze na nowe inwestycje

W przyjętej w piątek korekcie budżetu gminy Libiąż radni – na wniosek burmistrza – dołożyli pieniędzy do remontu dróg i kilku innych ważnych inwestycji.