Umowa społeczna o przyszłości górnictwa parafowana. Do kiedy ma pracować ZG Janina?

W Katowicach związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali umowę społeczną zakładającą m.in. wygaszenie kopalń węgla do 2049 r. oraz osłony socjalne dla górników.