Umowa społeczna dla górnictwa przewiduje realizację istotnych inwestycji

W wynegocjowanej umowie społecznej dla górnictwa wskazano, że w celu zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wzmocnienia bilansu systemu energetycznego – strony umowy postanawiają, iż w okresie przejściowym, do czasu osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej, przygotowane i wykonane zostaną określone inwestycje w skali przemysłowej.