Umowa dla górnictwa uzgodniona. Oto co zawiera

22 kwietnia przedstawiciele rządu oraz strony społecznej uzgodnili treść umowy społecznej dotyczącej przyszłości górnictwa i transformacji Śląska. W środę 28 kwietnia dokument ma zostać parafowany. Ostateczne podpisanie nastąpi po uzyskaniu zgód organów statutowych central związkowych. Podczas obowiązywania umowy, zatem do 2049 roku, poziom indeksacji płac ma być wypracowywany w drodze negocjacji związków z pracodawcami przy udziale przedstawicieli rządu. Takie uzgodnienia będą odbywały się najpewniej raz na cztery lata.