Trzy godziny dyskutowali o Puszczy Dulowskiej. Czy uda się zastopować jej dalszą wycinkę?

Nie ma społecznej zgody na wycinanie zielonych płuc Trzebini. Czynnik ekonomiczny jest ważny, ale nie nadrzędny.