Trudno odchodzić od węgla bez realnej alternatywy

Z roku na rok produkujemy coraz mniej energii elektrycznej w kraju. Coraz więcej odpada generacji z węgla kamiennego i brunatnego. Jednak węgiel jeszcze długo będzie używany w rodzimej elektroenergetyce. Ale wiele wskazuje na to, że będzie to w przyszłości głównie węgiel pochodzący z importu.