Ratownicy zamiast strażaków ochotników i 200 zł do emerytury

Członkowie OSP mają się teraz nazywać nie strażakami, ale ratownikami OSP. Rozpoczęły się konsultacje społeczne ustawy regulującej działanie ochotniczych straży pożarnych.