Przyszłość węgla zależy od prężnego mocarstwa

Obecnie około 65 proc. światowego zapotrzebowania na węgiel przypada na Chiny oraz Indie. A kiedy uwzględnimy Japonię, Koreę i kraje Azji Południowo-Wschodniej udział ten wzrasta już do 75 proc. Największy wpływ na międzynarodowy rynek węgla będą miały Chiny, na które przypada połowa światowego zużycia tego surowca.