Prezydent na szczycie klimatycznym o działaniach Polski

Polska partycypuje w ambitnych dążeniach UE, która jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. i zwiększyła cel redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. – oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego.