Osiemnaście lat temu stanął kamień wyznaczający środek powiatu

Z inicjatywy redakcji „Przełomu” 7 kwietnia 2003 roku stanął głaz wyznaczający geograficzny środek powiatu chrzanowskiego.