Ogromny port pomógłby na nowo rozdać karty na rynku rudy żelaza

Światowa produkcja produktów z rudy żelaza osiągnęła 2,2 miliarda ton w 2020 roku. Ma ona sięgnąć poziomu 2,35 miliarda ton w 2021 roku. Pomimo pandemii koronawirusa, chiński popyt, a przy tym ograniczenia podaży w Brazylii, przełożyły się na sytuację, w której ceny rudy żelaza osiągnęły najwyższe od dziesięcioleci wartości.