Masowy punkt szczepień w Krzeszowicach

We wtorek zadecydowano o lokalizacji dwóch masowych punktów szczepień w powiecie krakowskim.