Lean to przede wszystkim sposób myślenia i działania ludzi

W spółce FPM już od 2017 r. wprowadzamy zmiany kultury pracy w oparciu o model zarządzania Lean. Zachęcamy naszych pracowników do tego, aby wskazywali, co można poprawić i usprawnić. Efekty tych działań przynoszą bardzo pozytywne korzyści – mówi o „Never-ending improvement” w FPM Barbara Wojtkowska-Latocha, kierownik Działu Organizacji i Planowania Produkcji w FPM.