Kontrowersyjna zmiana nazwy, ulgi w komunikacji i 200 zł do emerytury dla ochotników

Członkowie OSP mają się teraz nazywać nie strażakami, ale ratownikami OSP. Rozpoczęły się konsultacje społeczne ustawy regulującej działanie ochotniczych straży pożarnych.