Komisja Europejska wezwana do zamknięcia Turowa. „To policzek”

W czwartek 29 kwietnia minister klimatu Michał Kurtyka wydał koncesję na wydobycie węgla w Turowie do 2044 roku. Dzisiaj, w reakcji na tę decyzję, 38 europosłów i europosłanek wysłało list do Komisji Europejskiej, w którym apelują o podjęcie konkretnych działań „w celu ochrony Europejskiego Zielonego Ładu, świeżo przyjętego prawa klimatycznego oraz ochrony europejskiego prawa środowiskowego”, które ich zdaniem jest naruszone przez działalność wydobywczą kopalni.