Fauna, flora i energia odnawialna zamiast kopalń węgla brunatnego

Kopalnie Bełchatów i Turów od wielu lat zajmują się rekultywacją i przywracaniem do użytku terenów pogórniczych. Do tej pory zrekultywowano blisko 6 tysięcy hektarów terenów pogórniczych, na których posadzono prawie 47 milionów drzew. Tereny pokopalniane stały się siedliskiem wielu gatunków fauny i flory.