Aplikacja Blisko. Jak wodociągi powiadomią o przerwach w dostawie wody

Wodociągi Chrzanowskie dołączyły do popularnej aplikacji BLISKO stworzonej, by powiadamiać mieszkańców o ważnych lokalnych wydarzeniach m.in. przerwach w dostawie wody czy planowanych remontach.