Zmiana danych w dokumentacji nauczania

W związku ze zmianą administracyjną adresów uczniów i ich rodziców ( uchwałą rady gminy w miejscowości nadane zostały nazwy ulic, których dotychczas nie było) należy nanieść te zmiany w księdze ewidencji dzieci , w księdze uczniów oraz arkuszach ocen. W jaki sposób należy dokonać tych zmian? Problemem jest bardzo mało miejsca na ich naniesienie. Czy możliwe jest przepisanie ksiąg lub założenie nowych od dnia zmiany adresów? Jeżeli nie to jak dokonać prawidłowego zapisu w istniejących księgach? (przekreślenie starego czy tylko dopisanie nowego adresu?).Jednocześnie informuję, iż problem dotyczy zdecydowanej większości uczniów szkoły.