WUG zdradził, jakie nieprawidłowości zgłaszali górnicy w 2021 roku

Od 2011 roku w Wyższym Urzędzie Górniczym (WUG) działa specjalny telefon zaufania, pod który górnicy mogą anonimowo zgłaszać przypadki naruszania bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach. W 2021 roku tą drogą wpłynęło 87 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Pracownicy nadzoru górniczego potwierdzili zasadność 25 z nich, natomiast w trakcie rozpatrywania pozostało na dzień 31 grudnia 2021 roku jeszcze 7.