W Bogdance zadowoleni z wyników trzeciego kwartału

Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 73,4 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży netto ukształtowały się na poziomie 621,9 mln zł. Przed rokiem Bogdanka odnotowała 1,8 mln zł straty netto oraz 504,5 mln zł przychodów.