Veolia Południe zamierza do 2030 roku zaprzestać spalania węgla

Veolia Polska, w tym także spółka zależna Veolia Południe planuje zaprzestać spalania węgla kamiennego na potrzeby produkcji ciepła i energii elektrycznej do 2030 roku. Podstawowym paliwem będzie gaz ziemny, biogaz, biomasa, a także PreDF. Wykorzystywane będzie także ciepło odpadowe oraz odnawialne źródła energii. Dla każdego z 66 polskich miast, w których spółka jest obecna, w tym m.in. Warszawy, Łodzi czy Poznania, przygotowano projekty inwestycyjne pozwalająca na spełnienie norm emisji CO2 oraz poprawę efektywności funkcjonowania sieci ciepłowniczych.