Spis powszechny trwa. Spisujemy się niechętnie, a czasu coraz mniej

Na ziemi chrzanowskiej najchętniej spisują się mieszkańcy Babic. Do najlepszych im jednak daleko. Nie sięgają nawet średniej wojewódzkiej.