Rozpoczynają się badania w pobliżu Muzeum w Chrzanowie. Będą wykopy

Chcemy uchwycić wszystkie narożniki dawnego dworu Ossolińskich – mówi starszy kustosz Marek Szymaszkiewicz.