Rozpier… ci ten głupi łeb… To słowa z listu z pogróżkami kierowanego do Jacka Latki, burmistrza Libiąża

Groźba karalna pozbawienia życia nadeszła na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Libiążu w poniedziałek. Była adresowana do burmistrza.