Niszczenie nośników danych – dlaczego jest takie ważne?

Dane są nieodłączną częścią we właściwie każdej firmie, niezależnie od branży, w której ona funkcjonuje. Stolarnia, biuro rachunkowe czy magazyn – we wszystkich tych firmach zbierane są na nośnikach danych (np. płytach CD, pendrivach itd.) dane na temat klientów czy zamówień. Należy przy tym pamiętać o jednym ważnym aspekcie – w większości takich nośników umieszczone są tzw. dane wrażliwe, jak np. imiona, nazwiska czy numery rachunków bankowych. To właśnie dlatego utylizacja nośników w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu, jest szczególnie ważna.