Niezwykłe fakty o substancjach żywicznych

Przyroda od tysięcy lat udziela ludziom wielu cennych wskazówek na temat tego, jak prawidłowo ulepszać rzeczywistość, jak zmieniać nie niszcząc niczego. Zaskakującą w swoim pozytywnym działaniu, naturalną substancją jest żywica. Substancja ta znalazła liczne zastosowania i udało się ją odtworzyć naukowcom przy użyciu nieorganicznych związków.