Kościół w czasach pandemii. Mniej chrztów i ślubów, więcej pogrzebów

Epidemia ograniczyła możliwość działalności duszpasterskiej i udzielania sakramentów. Widać to także w danych z lokalnych parafii.