Kolonia Rospontowa w Chrzanowie została zabytkiem

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wpisał do rejestru zabytków dawne chrzanowskie osiedle robotnicze Kolonia Rospontowa.