Impas w sprawie wyboru wiceprezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Rada nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która 23 lipca przesłuchała kandydatów na stanowisko wiceprezesa firmy ds. restrukturyzacji i zagospodarowania majątku, zdecydowała o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia – poinformowała SRK.