Górnicze związki do rządu: albo realizacja umowy, albo ostre protesty

Związki zawodowe, które w maju 2021 roku podpisały umowę społeczną dotyczącą transformacji górnictwa, chcą gwarancji realizacji jej zapisów.