Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa ostrzega premiera przez zagrożeniem

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Zwraca się w nim o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej szybkich i zdecydowanych działań mających na celu niedopuszczenie do wprowadzenia w życie niektórych przepisów projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2019/942 , który to projekt  15 grudnia 2021 r. został przekazany przez Komisję Europejską do Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych oraz Rady UE.