Fatalny stan rurociągu powodował zapadanie się chodników i dróg. Rozpoczęła się wymiana sieci

To jedna z większych inwestycji Wodociągów Chrzanowskich w tym roku.