Famur sprzeda energię elektryczną za prawie 150 mln zł

Grupa Famur, działając wspólnie z Projekt Solartechnik, zawarła 2 sierpnia 21 r. umowę z Energa Obrót na sprzedaż energii elektrycznej. Jest to ważny krok niedawno utworzonego przez Famur holdingu rozwijającego się w kierunku zielonej transformacji.