Energia z nieczynnych kopalń może popłynąć już pod koniec przyszłego roku

Energia wytwarzana w szybach nieczynnych kopalń węgla kamiennego może popłynąć już pod koniec przyszłego roku – poinformowano podczas spotkania w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, który jest liderem projektu.