Czasu coraz mniej. Nie złożysz wniosku, pieniądze przepadną

Termin składania wniosków do programu „Dobry Start” mija 30 listopada.