Anglicy celują w nową kopalnię węgla. Używają argumentów znanych z Polski

Wielka Brytania nie do końca żegna się z czarnym złotem. Spółki West Cumbria Mining w Zachodniej Cumbrii zamierza wydobywać węgiel koksowy a rząd w Londynie, mimo głosów sprzeciwu, nie mówi na razie „nie”.