4 proc. bezrobotnych to osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy

Na koniec grudnia 2021 r. w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało 2838 osób.